MẬT RỈ ĐƯỜNG

Giá bán: 12.000đ

   1. Nguồn gốc sản phẩm

  Sản phẩm mật rỉ là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất đường mía, với tiêu chuẩn chất lượng cao từ dây chuyền sản xuất

   2. Công dụng của sản phẩm

  –     Nguyên liệu sản xuất bột ngọt (mì chính).

  –     Nguyên liệu sản xuất men và tạo độ màu trong thực phẩm.

  –     Dùng cho xử lý nước thải.

  –     Làm chất phụ gia thức ăn trong chăn nuôi…

  Rỉ đường (molasses) là một nguồn carbon lý tưởng vì nó rẻ tiền và chứa lượng lớn carbon, dễ dàng sử dụng (hòa trộn thẳng với nước ao rồi tạt). Rỉ đường dạng đậm đặc cũng chỉ chứa 40% carbon, như vậy để đảm bảo tỉ lệ 12,5 C: 1 N thì lượng rỉ đường phải cung cấp cho 1g nitrogen sinh học phải là 32g. Cũng theo cách tính tỉ lệ thuận 100g rỉ đường chứa 40g carbon như vậy để cần 12,5g carbon phải cần 32g rỉ đường.

  Như vậy, để tính được lượng rỉ đường tương đối chính xác cần bón cho hệ thống xử lý nước thải thì người vận hành cần đo lượng Amonia tổng số và Nitrat (cùng với ước tính cho các Nitrogen sinh học còn lại – thông thường khoảng 50%) để có thể sử dụng lượng rỉ đường chính xác cho hệ thống xử lý nước thải