Vi sinh BCP50 – Xử lý nước thải sinh hoạt, bệnh viện …

Giá bán: Liên hệ

  Công Dụng: 

  Sử dụng được trong cả 02 điều kiện kỵ khí và hiếu khí;

  Phân hủy các hợp chất hữu cơ gồm protein, chất béo, các carbohydrate và các hydrocacbon chọn lọc và dùng cho các loại nước thải như sau: Nước thải khu công nghiệp; Nước thải từ bệnh viện; Nước thải sinh hoạt; Nước thải từ sản xuất tinh bột mì…

  • Giảm bùn
  • Tăng hiệu quả nước thải đầu ra
  • Giảm mùi
  • Khởi động hệ thống nhanh chóng
  • Khả năng xử lý vi sinh đạt hiệu quả đến >90%

  Đặc tính sản phẩm:
  Mô tả: Màu vàng nâu, dạng hạt bột
  Đóng gói: Đóng gói 250gram trong bịch tự huỷ, 10kg/thùng
  Độ ổn định: Tối đa, mất 1 log/năm
  pH: 6.0 ‐ 8.5
  Nồng độ 5.0 – 0.61gram/cm3
  Độ ẩm: 15%
  Thành phần dinh dưỡng: Các chất dinh dưỡng vi sinh, chất kích thích
  Số lượng vi sinh: 5 tỷ/gram sản phẩm