BIOSTREME ™ 201

Giá bán: Liên hệ

  1. Giới thiệu

  BIOSTREME ™ 201 quản lý hiệu quả về mùi hôi, đồng thời làm giảm nồng độ BOD5 và COD, chất rắn lơ lửng, nước thải và bùn trong đầm phá và các bể chứa.

  2. Thành phần

  BioStreme 201 là một dạng vi chất dinh dưỡng với sự pha trộn phức tạp giữa acid amin, các loại tinh dầu, vitamin, khoáng chất, purine, và chiết xuất hữu cơ phức tạp.

  3. Hiệu suất xử lý

  Hiệu quả xử lý đạt 80-85% về giảm phát sinh mùi Mercaptan, hợp chất amin, mùi hữu cơ, mùi nước thải, mùi H2S.

  4. Cơ chế hoạt động của sản phẩm

  Công thức vi chất dinh dưỡng đậm đặc của sản phẩm kiểm soát được quá trình phân hủy sinh học cơ bản trong các ứng dụng sau – hỗ trợ quần thể vi sinh tự nhiên, vi khuẩn tuỳ ý trong nước thải phát triển hiệu quả, các vi khuẩn này hỗ trợ trong phân hủy nhanh các chất thải sinh học mà không sản xuất mùi của sản phẩm.

  5. Ứng dụng điển hình

  BioStreme ™ 201 cho các ứng dụng xử lý mùi nước thải và giảm COD,BOD trong hệ thống xử lý nước thải chế biến thực phẩm, lò mổ , nước rỉ rác và nơi có tải trọng cao.

  6. Hướng dẫn sử dụng

  Đổ trực tiếp sản phẩm BioStreme 201 vào ao hồ, bể chứa, đầm phá tại nguồn chảy đến ống kênh hoặc xáo trộn bởi rung động cơ học cho sản phẩm hoàn toàn trộn lẫn với nước thải. Thời gian lưu phải có ít nhất 3 ngày để cho kết quả tốt nhất.

  7. Liều lượng sử dụng:

  – Liều dùng ban đầu: yếu tố tải trọng là yếu tố ảnh hưởng đáng kể tỉ lệ liều lượng sử dụng sản phẩm . Liều lượng sử dụng từ 5-10ppm tuỳ theo tải trọng của nước thải.

  – Liều dùng bổ sung: việc duy trì sản phẩm sẽ được dựa trên lưu lượng đầu vào và nồng độ nước thải. Liều lượng sử dụng từ 2-5ppm tuỳ vào điều kiện khu vực cần xử lý.