ỐNG PHÂN PHỐI KHÍ

Giá bán: 780.000đ

    • Chất liệu màng: EPDM
    • Chất liệu khung: ABS
    • Kích thước: 65 x 1000 mm
    • Đơn giá: 780.000 đồng/m