CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MÔI TRƯỜNG ALPHA VINA

  • Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống xử lý môi trường.
  • Cung cấp vật tư thiết bị trong lĩnh vực xử lý môi trường.
  • Cung cấp giải pháp tự động hóa trong công nghiệp và xử lý MT.
  • Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp và tự động hóa.
  • Cung cấp buôn bán hóa chất.