ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ KIỂU MỸ

Giá bán: 170.000đ

   

   

   

  STT

   

  Đường kính đĩa (mm)

   

  Đường kính màng (mm)

  Số lượng

  (đĩa/m2)

  Mức cấp khí

  (Nm3/h)

  Lượng khí trung bình (Nm3/h) Đơn giá

  (đồng/cái)

  1 200 200 4 1,0 – 2,5 1,8 170.000
  2 260 260 3 1,0 – 4,0 2,5 230.000