KHỚP NỐI ĐĨA KHÍ VÀ ỐNG KHÍ

Giá bán: 5.000đ

    • Sử dụng để liên kết đĩa khí và ống phân phối khí.
    • Đơn giá: 5.000 đồng/cái