THIẾT BỊ XLNT PHÒNG NHA KHOA

Giá bán: Liên hệ

  1. TÍNH CHẤT NGUỒN NƯỚC:
  • Loại nước: Nước thải phòng khám nha khoa.
  • Công suất xử lý: 01 – 5 m3/ngày
  1. YÊU CẦU THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ:
  • Tính thích hợp về kinh tế kỹ thuật của phương pháp xử lý. Diện tích mặt bằng hẹp.
  • Yêu cầu về chất lượng dòng thải. Nước sau xử lý đạt quy chuẩn xả thải Cột B QCVN 28:2010/BTNMT.

  “Cột B quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt – Nguồn QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ”

  • Hệ thống hoạt động ổn định.
  • Chi phí đầu tư và vận hành thấp.
  • Mỹ quan, không gây ảnh hưởng đến môi trường.
  1. MÔ TẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ
  • Xử lý nước thái bằng phương pháp sinh học: thiếu khí, hiếu khí; kết hợp màng lọc MBR.
  • Thiết kế gọn gàng, mỹ quan.
  • Tích hợp trên 1 module nguyên khối.