MEN VI SINH

Giá bán: Liên hệ

  Men vi sinh – sản phẩm công nghệ cao, mật độ vi sinh cao gấp 2000 đến 10000 lần so với bùn hoạt tính, chuyên xử lý nước thải và nước cấp bị ô nhiễm: COD, BOD, tổng N, tổng P, NH4…

  Ưu điểm:
  – Men vi sinh này có thể hoạt động trong môi trường có hàm lượng muối cao, NaCl lên đến 6,5% (65000 ppm), NaSO4 lên đến 20%.
  – Xử lý được nước thải có nồng độ Amoni NH3-N thấp hoặc cao.
  – Xử lý được nước sông có màu đen và có mùi hôi thối.
  – Xử lý nước thải có Phốt pho.
  – Xử lý nước thải hữu cơ có độc tính cao, có COD cao.
  – Xử lý nước bị ô nhiễm nhẹ như: nước sông, nước hồ, nước nuôi trồng thủy sản.
  – Xử lý nước thải có các ion kim loại nặng.
  – Xử lý nước thải mạ.
  Vận hành dễ dàng: Chỉ cần cho một lượng vi sinh nhất định vào bể hiếu khí (0,5 đến 10% theo thể tích nước thải); cho vào bể kỵ khí (5 đến 40 % khối lượng nước thải). Sau một khoảng thời gian nhất định men vi sinh sẽ thuần hóa. Trong suốt quá trình xử lý nó không tạo bùn và gây ô nhiễm thứ cấp.
  Lưu ý: Mỗi khách hàng có nhu cầu xử lý nước thải cần phải:
  – Cung cấp dữ liệu nước thải đầu vào: Loại nước thải, chỉ số các chất ô nhiễm, công suất cần xử lý (m3/ngđ), công nghệ xử lý hiện hữu.
  – Yêu cầu chất lượng nước đầu ra.
  Căn cứ vào các dữ liệu cung cấp, chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp cụ thể để xử lý theo yêu cầu của khách hàng.