TẤM LẮNG LAMEN 2 CHIỀU

Giá bán: 3.200.000đ

   

   

  STT

  Kích thước ống lắngĐộ dày

  (mm)

  Số lượng

  (tấm/m2)

  Trọng lượng (kg/m2)Tải trọng bề mặt (m3/m2.h)Đơn giá

  (m3)

  1Ø 350.54827,56,5 – 7,5
  2Ø 500.63623,55,5 – 6,52.355.000
  3Ø 800.82421,04,5 – 5,5