ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ LOẠI THÔ

Giá bán: 80.000đ

    • Ứng dụng: Sục khí cho bể bùn.
    • Kích thước: 120 mm
    • Đơn giá: 80.000 đồng/cái