POLYME ANION-POLYACRYLAMIDE ANION

Giá bán: 88.000đ

 • Nơi sản xuất: Anh Quốc

Tên sản phẩm: Polyme Anion-Polyacrylamide Anion

Mô tả ngoại quan: 

Polyme Anion- Polyacrylamide Anion

Polyacrylamide Anion : SPECFLOC A1100 Series

A-1110PWG, A-1110HMW, A1120HMW, A1130HMW, AS-510HMW
Polymer Anion SPECFLOC A1100 Series có trọng lượng phân tử và độ tích điện khác nhau hoạt động có hiệu quả như các loại chất hỗ trợ đông tụ hoặc hỗ trợ lắng trong quá trình tách lỏng-rắn trong mọi ngành công nghiệp kỹ nghệ.

Công dụng / Ứng dụng: 

 • Kinh tế – sử dụng liều lượng Polymer Anion  thấp
 • Polymer Anion  Hoạt động trong môi trường acid cũng như bazơ; Không làm thay đổi giá trị pH
 • Polymer Anion Loại bỏ hoặc giảm bớt việc sử dụng muối vô cơ
 • Polymer Anion Hiệu quả trong việc loại bỏ chất rắn
 • Polymer Anion Dễ hòa tan trong nước
 • Sản phẩm Polymer Anion  dạng bột, cần ít diện tích kho trữ

Bảo quản: 

 • Tính chất ăn mòn, phá hủy của các sản phẩm này như tính chất ăn mòn, phá hủy của nước.
 • Các loại vật liệu được dùng để cất trữ các sản phẩm này: thép không rỉ, sợi thủy tinh, nhựa, epoxy
 • Các loại vật liệu không được dùng để cất trữ các sản phẩm này: sắt, đồng và nhôm
 • Thời hạn bảo quản 24 tháng khi chưa mở miệng bao và trong môi trường khô ráo, nhiệt độ dưới 40 độ C

Ghi chú: 

 • Chú ý : Hạt Polymer Anion rất trơn, nên thu lượm và làm sạch bằng nước