GIÁ THỂ VI SINH DẠNG QUẢ CẦU

Giá bán: Liên hệ

  STT Đường kính (mm) Thông số KT Đơn giá

  (đồng/m3)

  1 Φ 100 (bên trong dạng sợi) 1000 quả/m3 2.415.000
  2 Φ 100 (bên trong dạng xốp) 1000 quả/m3 3.300.000
  3 Φ 100 (bên trong dạng đá núi lửa) 1000 quả/m3 3.935.000
  4 Φ 80 (bên trong dạng sợi) 1950 quả/m3 3.795.000
  5 Φ 80 (bên trong dạng xốp) 1950 quả/m3 5.370.000

  (Tỉ lệ thả quả cầu từ 30 % đến 60% thể tích của bể)