GIÁ THỂ VI SINH DẠNG NẤM

Giá bán: 8.500đ

  STT Đường kính

  (mm)

  Thông số KT Đơn giá

  (đồng/m dài)

  1 Φ 150 6,6 dây x 6,6 dây =

  44 dây/m2

  8.500
  2 Φ 180 5,5 dây x 5,5 dây =

  30 dây/m2

  9.500
  3 Φ 200 5 dây x 5 dây =

  25 dây/m2

  10.500