GIÁ THỂ VI SINH DẠNG BÁNH XE

Giá bán: Liên hệ

  STT Đường kính

  (mm)

  Thông số KT Diện tích bề mặt Đơn giá

  (đồng/m3)

  1 Φ 25 x 10 100 kg/m3 > 950 7.800.000
  2 Φ 10 x 10 100 kg/m3 > 1200 7.800.000

  (Tỉ lệ thả vào bể 15% đến 60% thể tích của bể)

  Sau 5 ngày đến 15 ngày vi sinh sẽ thành màng vi sinh.