ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ SILICON

Giá bán: 170.000đ

   

   

  STT

  Đường kính đĩa (mm) Đường kính màng (mm) Số lượng

  (đĩa/m2)

  Mức cấp khí (Nm3/h) Lượng khí trung bình (Nm3/h) Đơn giá

  (đồng/cái)

  1 200 200 4 1,0 – 2,5 1,8 170.000
  2 260 260 3 1,0 – 4,0 2,5