Đệm vi sinh dạng bánh xe

3.350.000

STT Đường kính (mm) Thông số KT Diện tích bề mặt (m2/m3) Đơn giá (đồng/m3) Ghi chú 1 D= 25 … Đọc tiếp Đệm vi sinh dạng bánh xe

Mua ngay Đọc tiếp