ĐẦU PHUN NƯỚC HÌNH XOẮN ỐC

Giá bán: 44.000đ

  STT Hàng hóa Chất liệu Đơn giá

  (đồng/cái)

  1
  2
  3
  4
  Đầu phun nước F34 PE 47.000
  Đầu phun nước F27 PE 44.000
  Đầu phun nước F27 Inox 316 230.000
  Đầu phun nước F21 Inox 316 125.000